Service centres

Zhytomyrska oblast

«Interservis»

Zhytomyrska oblast

«Technoservice Sphere»

Zhytomyrska oblast

«PE Mel'nik»
  • Address: Zhytomyr, st. Nebesnoy Sotni, 30 (Moskovska)
  • Phone: (067)-410-21-98
  • Store hours: 9:00 - 18:00